Educació

L'educació és un dret fonamental i des de la vocalia de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Horta considerem que és una eina molt potent per abordar la qualitat de vida de la nostra ciutat ja que es tracta de garantir una educació digna per a tothom i al llarg de tota la vida. Tots els ciutadans han de poder disposar d'espais educatius que els acompanyin en el creixement personal i en la formació professional que necessiten a cada moment.

Segons dades del mateix Ajuntament de Barcelona el 2015, només el 40,6% dels infants entre 3 i 16 anys de la ciutat estaven escolaritzats en centres de titularitat pública. Una ciutat més justa ha d'incrementar els pressupostos que es destinen a l'educació pública.

L'objectiu principal de la vocalia és recollir les reivindicacions del barri per aconseguir una educació digna i de qualitat amb més i millors recursos públics. Per això volem estar en contacte amb totes les entitats implicades com són les AMPA's, els mateixos centres educatius i tots els veïns i veïnes interessades en el tema.

Anar al blog