Entrades

Normativa regulació de terrasses

L’associació de Veïns i veïnes d’Horta ens hem adherit al manifest per una regulació de terrasses que preservi l’espai públic com a dret col·lectiu.

El manifest, que podeu llegir complet a l’enllaç anterior, es fa davant l’estat actual de l’espai públic a Barcelona que presenta un greu deteriorament com a conseqüència de  la seva apropiació a gran escala pels agents econòmics i la seva destinació a finalitats privades. Els signants del manifest exigim que qualsevol acord de modificació de l’ordenança de terrasses incorpori els criteris i valors següents que es detallen en el propi manifest i que aquí resumim en els següents:

  • El projecte ha de tenir com a objectiu preservar l’espai públic com a espai de convivència i de cohesió social.
  • Ha de garantir un espai públic ordenat i la protecció dels drets a la salut, al medi ambient i la mobilitat.
  • La norma s’ha d’adequar a les singularitats de cada zona i entorn.
  • En el cas d’ordenacions singulars, s’han d’acordar mecanismes complementaris que evitin la conversió de l’espai afectat en un monocultiu d’establiments de restauració.
  • Davant l’elevat grau d’incompliment de la normativa, resulta imprescindible el reforçament de les accions d’inspecció i l’enduriment del règim sancionador.
  • Des de la vessant de la fiscalitat de les terrasses, considerem necessària la revisió a l’alça dels imports de les taxes incloses a les ordenances fiscals.
  • Reclamem la participació activa del conjunt de la ciutadania, com a part directament afectada, en la definició de les seves característiques bàsiques.
  • Emplacem al Gremi de Restauració a exhortar públicament als seus associats i, per extensió, la totalitat del sector, al compliment sense excepcions de la l’ordenança.
  • La gestió municipal de les terrasses s’ha d’ajustar a l’interès general i no al dictat dels lobbys.

En aquest enllaç podeu consultar el projecte d’ordenació singular de terrasses a la plaça Eivissa i entorns.

Deixa una resposta

Pots utilitzar aquestes etiquetes HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>