Entrades

Informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència

El passat més de juliol l’Ajuntament de Barcelona publicava aquest informe realitzat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a situar l’educació com una prioritat de ciutat pel seu potencial de millora de l’equitat i el benestar dels infants i adolescents a la ciutat. Donada la seva importància, atès que la nostra ciutat inicia un nou mandat municipal i de la necessitat de disposar de dades per poder desplegar les principals polítiques educatives, us oferim un petit resum dels principals reptes en les polítiques educatives a la ciutat, les quals us recomanem d’ampliar amb la lectura de l’informe complet que trobareu al final del post.

  • Petita infància. A Barcelona el 44% d’infants de 0 a 2 anys estan escolaritzats i es confirma la tendència creixent d’aquesta taxa, que és superior a la catalana (38%), tot i que a la ciutat es constata que els districtes de menor renda l’index d’escolarització és significativament menor; queda molt per fer en el primer cicle d’educació infantil perquè esdevingui una etapa educativa estratègica i universal.
  • De P3 a 4t d’ESO. Es consolida el canvi de tendència i l’increment sostingut tant en la demanda de places públiques a P3 com en la matrícula en centres públics en tots els nivells. Donat, però que  el pes del sector privat segueix sent molt superior, queda clar que cal reforçar l’oferta pública, en especial a la secundària i als barris amb dèficit històric. Un d’aquests barris és el nostre : Horta vol institut públic i laic. L’informe remarca una realitat molt desigual, i reclama actuacions contundents contra la segregació escolar, així com reforçar els mecanismes de detecció i d’atenció a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Secundària postobligatòria. Tot i el destacable el creixement sostingut dels matriculats en CFGM, l’opció escollida per 6 de cada 10 estudiants és el batxillerat. Cal doncs incrementar el nombre de centres i places públiques de Formació Professional. També en la secundària postobligatòria predomina el sector privat. D’altra banda, cal millorar significativament les oportunitats d’aprenentatge, ja que la matrícula pública de batxillerat només és majoritària a 3 districtes de la ciutat.

Descarrega l’arxiu en aquest enllaç

Comments are closed.