Entrades

Salut

En aquesta àrea de treball tractem específicament els temes de Salut i Serveis Socials.

Defensem un sistema sanitari 100% universal, públic i de qualitat. Per aconseguir-ho necessitem  la participació real de les veïnes i veïns en els centres dels seus barris i a nivell de la ciutat en la millora del funcionament dels serveis sanitaris. Els principis que ens mouen són la defensa d’un sistema sanitari públic que tingui com a centre l’atenció a la persona i que estigui basat en una Atenció Primària solvent (accessible, resolutiva i coordinada amb la resta de serveis del territori) i que respongui a les necessitats de la comunitat. Per aconseguir-ho, creiem que la forma millor i més eficient és que els fons públics per a atenció sanitària siguin destinats a entitats 100% públiques, amb una gestió pública controlada per via administrativa i que les externalitzacions i contractes responguin cada cop més sovint a necessitats puntuals o de subsidiarietat i temporals

Formem part de la comissió de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) que treballa en aquesta direcció. Concretament, en el nostre barri treballem per:

  • L’accés al nostre metge/metgessa de família en 48 hores.
  • L’accés a l’especialitat de traumatologia al CAP d’Horta.
  • L’accés a l’Hospital de Traumatologia de Vall d’Hebron en transport públic.
  • Millora de l’accessibilitat: a l’atenció especialitzada, als tractaments de rehabilitació, a les proves i a les intervencions quirúrgiques.
  • CUAP d’Horta: Traslladar-lo a una ubicació comunicada amb transport públic.
  • Serveis d’urgències de l’hospital Vall d’Hebron: dignificar-los pel dret a la protecció de la intimitat de les persones i per tal d’aconseguir una estada inferior a 24h en una llitera a urgències.

 

També treballem per uns serveis socials públics, accessibles i dignes. Tothom té dret a viure dignament, independentment de la seva edat i de la seva condició social. Entre d’altres temes treballem per:

  • Millorar l’accessibilitat de la ciutadania als treballadors i les treballadores socials de la seu municipal de la plaça Santes Creus.
  • Millorar l’accés i l’atenció als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Actualment Horta-Guinardó només disposa d’un CDIAP de referència per a tota la població infantil del districte i s’està donant visita per a una primera valoració a 5 mesos vista.
  • Garantir  la coordinació entre els serveis socials de totes les institucions (ICS, Ajuntament i Generalitat).

Mensualment assistim a les reunions de la Comissió per la defensa de la sanitat pública de la FAVB i periòdicament també fem reunions amb els responsables de la direcció del CAP d’Horta, de l’hospital Vall d’Hebron i del Consorci Sanitari de la ciutat de Barcelona. Periòdicament mantenim també contactes amb la seu de Serveis Socials de la Plaça Santes Creus.

Per tirar endavant amb èxit aquests propòsits cal la implicació i la col·laboració de tothom. Si esteu interessats en la defensa de la sanitat pública i per uns serveis socials dignes, us animem a contactar amb aquesta vocalia o si més no, a facilitar-nos informació sobre la vostra experiència i grau de satisfacció en el contacte amb els serveis sanitaris.

Vine i col·labora!