Entrades

Cal més habitatge públic de lloguer

Fa un parell de setmanes que us donàvem notícia de la nova promoció de construcció  d’un edifici plurifamiliar amb Protecció Oficial, de Règim General i de Preu Concertat, en Dret de Superfície a 75 anys ampliables a 15 anys més, a  l’Avinguda de l’Estatut de Catalunya 15-17.  També us dèiem que hem fet la valoració de que un habitatge digne per a tothom exigeix especialment la construcció de més pisos de lloguer assequible i no solament de venda a preus més baixos del mercat, i exigíem  més aportació de recursos per part de les administracions públiques responsables per fer-hi front a aquest greu problema.

Doncs bé, a l’AVV Horta hem decidit enviar una carta a la nostra Alcadessa expressant-li la nostra preocupació. Aquest és el text:

Benvolguda Alcaldessa de Barcelona, escrivim la present carta amb motiu de la
posada en marxa d’una promoció d’habitatges de Protecció Oficial en Dret de
Superfície al Barri de La Clota de Barcelona, adjudicat a la Cooperativa Fem
Ciutat.

D’acord amb la informació feta pública per la Cooperativa Fem Ciutat a les
reunions informatives i publicada per mitjà de la web:
https://femciutat.cat/ca/actuals/venda-pisos/barcelona–la-clota.html. S’ha
previst que el 90% de l’habitatge obtingut, en règim de protecció oficial, sigui
destinat a venda, en dret de superficie, durant 75 anys, ampliables a 90.

Des de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta considerem excessiva, per
desequilibrada i socialment injusta la proporció d’habitatge que es destina a la
venda en dret de superfície.
Ho considerem socialment injust ja que el benefici d’alienar a 90 anys un recurs
públic que és escàs i molt costós d’obtenir, recau en una minoria de ciutadans, i
per mitjà d’un sorteig.
Considerem que cal apostar per models que equilibrin la fracció destinada al
lloguer en relació a la venda, i també per la introducció del cohabitatge.
Entenem que els models híbrids, resultat de barrejar lloguer, venda i
cohabitatge, són més justos en la mesura que repercuteixen més ampliament a
al societat, implicant la Cooperativa amb la sostenibilitat social i energètica de
l’edifici a llarg termini.

Associació de Veïns i Veïnes d’Horta. Barcelona a sis de març de 2020.

Comments are closed.