Entrades

Preinscripció escolar curs 2020-2021

Amb aquest post us facilitem la informació bàsica sobre el procés de preinscripció i matriculació als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria, previst des del 23 de març a l’1 d’abril i que facilita el Consorci d’Educació de Barcelona. Consulteu aquestes guies:

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria

Tingueu en compte que la proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l’accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l’hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció. A efectes d’aplicació del criteri de proximitat a un centre, quan el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, es delimiten àrees d’influència. Tot seguit es mostren les àrees corresponents al curs 2021-2021. Per a més informació, consulteu aquest enllaç. D’altra banda, per accedir al primer curs de primària, educació secundària obligatòria o batxillerat en un centre determinat, té preferència l’alumnat que procedeix dels centres educatius que hi són adscrits. En aquest enllaç podreu consultar les adscripcions.

Vegeu el vídeo tutorial sobre el procés de preinscripció als centres educatius de segon cicle d’infantil, primària i secundària.

No volem acabar sense parlar sobre el tema:

Posem en valor l’escola pública

i per això us hem posat un enllaç al post del curs passat. Deia  Joan M. Girona,  que”si tots els centres públics s’omplissin amb les criatures que hi viuen a prop no caldria escollir escola”. Aquest suposat dret a escollir l’escola que cada família consideri convenient afavoreix la segregació escolar que es dóna cada vegada més a escoles i instituts de Catalunya i per damunt de qualsevol dret particular està el dret a una escolarització de qualitat per a totes les criatures del país. 

Comments are closed.