Entrades

Convocatòria d’ajuts al pagament de lloguer

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajudes al programa del lloguer per a aquest 2018. Les sol·licituds es podran presentar fins al 29 de juny i l’import màxim a disposar correspondrà al 40% del preu del lloguer mensual.

Qui pot acollir-se a aquests ajuts?

Els titulars d’un contracte d’arrendament que compleixi els requisits establerts sobre el preu del lloguer objecte de subvenció i els ingressos de la renda familiar. Enguany les famílies nombroses que paguin un lloguer de fins a 900 euros mensuals també podran sol·licitar l’ajut.

En aquest enllaç trobareu més informació i la possibilitat de fer la sol·licitd on-line.

Els col·lectius específics que poden accedir-hi són els següents:

  1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
  2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.
  3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer.

Requisits:

– Acreditar residència legal a Catalunya.

– Acreditar ingressos suficients per pagar el lloguer i que no superin els màxims establerts.

– No pagar un lloguer mensual superior a Barcelona ciutat superior a 750 euros. Famílies nombroses 900€.

– Tenir domiciliat el cobrament de les rendes de lloguer en una entitat financera.

– Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer.

Comments are closed.