Entrades

Informe La Salut a Barcelona 2016

L’ajuntament de Barcelona ha presentat el darrer informe de salut de la ciutat, 2016 amb dades sobre els determinants de la salut, l’estat de salut i les desigualtats en salut. Algunes de les dades destacades són aquestes:

 • Millora en alguns indicadors socioeconòmics agregats com ara l’atur, 
 • Una part de la ciutadania sofreix alts valors de pobresa, tant material com energètica. 
 • L’esperança de vida es manté sense canvis significatius i continua la tendència a la baixa de la mortalitat en la majoria de causes amb algunes excepcions, com el càncer de pulmó en dones. 
 • S’incrementen les lesions greus per accident de treball, així com les lesions per col·lisions de trànsit en les dones. 
 • Continua la reducció en la incidència de la tuberculosi. 
 • La incidència d’infecció pel VIH es manté, però s’incrementen les altres infeccions de transmissió sexual com la gonocòccia i la sífilis, en part per millores de vigilància i control però sense poder descartar un increment real. 
 • Es confirma la disminució dels embarassos adolescents dels darrers anys i en la majoria de districtes. 
 • Quant a l’entorn físic, tot i la millora dels nivells de contaminants, les partícules de PM10 i el NO2 continuen sent alts.
 • Una part important de la ciutadania declara patir nivells importants de soroll, sobretot en zones de tràfic intens al matí, i d’oci nocturn durant la nit. 
 • Es constata una desacceleració en la reducció tendencial del consum de tabac. 
 • En els joves observem positivament que l’edat mitjana d’inici de consum d’alcohol, tabac i cànnabis s’ha endarrerit en aproximadament 9 mesos durant el període 2012-2016. 
 • Persisteixen desigualtats per sexe, socioeconòmiques i territorials en diversos indicadors de salut, per exemple en l’esperança de vida entre districtes, en l’estat de salut percebut segons nivell socioeconòmic, i en la salut mental, àmbit de la salut en el qual, des la crisi econòmica s’ha produït un increment de les desigualtats.

Podreu veure en detall l’informe en el vídeo de la seva presentació, el passat 9 de novembre.

Comments are closed.