Entrades

Concurs del cartell del 50 aniversari de l’AVV

La junta de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri d’Horta convoca un concurs de cartells per commemorar el 50 aniversari de l’Entitat. El concurs és adreçat a tothom qui hi vulgui participar.

Les Condicions que han de complir els cartells són les següents:

b.1. Les obres presentades han de ser originals i inèdites.

b.2. Els cartells originals han de ser aptes per a la reproducció a color.

b.3. Cal presentar una proposta que permeti reproduir en paper un cartell vertical, de 70 cm d’alt per 50 cm d’ample.

b.4. Els originals que optin pel suport digital han de ser d’alta resolució, amb un mínim 300 dpi a mida real. .

b.5. Els cartells han d’incloure, per tots els formats, el següent text :

S’estableix un premi únic de 300 € (tres-cents euros), tributs inclosos.

Les obres s’han de presentar per correu electrònic a l’adreça: concurscartell50@gmail.com amb l’assumpte: concurs cartell 50 anys+( pseudònim)

La data d’enviament dels treballs tramesos, haurà de ser com a màxim el 12 de setembre de 2023 a les 18:00 h.

L’enviament per correu electrònic ha de contenir dos arxius en format PDF

La comissió encarregada de seleccionar l’obra estarà integrada per representants de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri d’Horta i per professionals del món de les arts i del teixit associatiu del barri. La resolució del concurs es farà pública durant la primera quinzena del mes d’octubre de 2023. El premi podrà ser declarat desert. L’incompliment de qualsevol dels requisits tècnics i de contingut, previstos a les presents bases, podria comportar l’exclusió de l’obra presentada.

l’Associació de Veïns i Veïnes del barri d’Horta tindrà cura en el tractament de les obres presentades, però no es farà responsable de cap incident o accident que puguin patir.

L’original que resulti guanyador quedarà en propietat de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri d’Horta, que en farà l’ús que cregui convenient per a la difusió del cinquantenari de l’entitat. En aquest original l’Associació de Veïns hi afegirà la informació de servei necessària i els logos propis i de les institucions patrocinadores, si ho considera adient.

. Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases serà resolt per la Junta de de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri d’Horta, les consultes s’adreçaran a: avvhorta@avvhorta.org

TERMINI de presentació obert fins el 12 de setembre de 2023 a les 18:00 h.

Prendre part en el concurs pressuposa acceptar les bases normatives:

Consulteu les Bases del Concurs del Cartell Commemoratiu del 50 Aniversari de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta.

 

 

Comments are closed.