Entrades

Parlem de menjadors escolars

El departament d’Ensenyament ha preparat un nou decret de menjadors per substituir-ne el que està vigent des de l’any 1996. Podeu trobar el seu redactat en aquest enllaç i també consultar la web del departament informant sobre el tema aquest altre enllaç.

Aquesta proposta de decret està sent fortament contestada per la FAPAC, qui ha enviat  un escrit al conseller i també per la FAVB, que també ha donat suport al manifest. Les objeccions de la FaPaC al decret es podrien resumir així:

  • Es busca l’externalització i privatització de la gestió i funcionament dels menjadors sota criteris economicistes.
  • Es concep el servei menjador com un servei “complementari” a l’educació, quan la FaPaC considera que és part integral del sistema educatiu públic
  • No es considera el temps de migdia com a temps educatiu.
  • Ignora la demanda de les famílies, que demanen que les AMPA/AFA es puguin encarregar de la contractació i gestió integral del servei en determinades situacions. 
  • No contempla la gestió directa del servei per part de l’Administració. 
  • Es continua blindant la privatització del servei en mans de grans empreses, cosa que permet que els menús s’elaborin a qualsevol part del món i molts mesos abans de ser consumits per l’alumnat. 
  • L’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) queda exclòs del servei de menjador.  
  • Les ràtios de monitor-alumne que preveu el Decret durant el servei menjador són molt elevades i insostenibles.

Finalment, un article i una convocatòria. L’article “El decret de menjadors és a punt d’entrar al forn: els sis punts més calents” el trobareu en aquest enllaç i la convocatòria “exigim el dret a menjador sense exclusions” en la imatge que il·lustra aquest post.

 

Comments are closed.