Entrades

Projecte aprenentatge-servei 4t d’ESO

Avui dimecres és la segona vegada que ens reunim en Joan Termes i jo amb un grup de sis alumnes de 4t que està realitzant un projecte de recerca en equip. Aquest projecte està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca entorn d’un tema escollit i acotat pels alumnes sota el guiatge del professorat, i en el nostre cas amb l’ajut i cooperació de les vocalies de Persones amb discapacitat i d’Educació de l’AVV d’Horta. Al llarg del projecte els i les alumnes han d’ésser capaços de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. I realment hem quedat gratament sorpresos perquè estan fent una feina excel·lent, la qual us presentaren més endavant, un cop enllestida. 

El tema escollit és un treball de camp pel barri d’Horta en el que el grup haurà investigat les condicions del nostre barri sobre com l’arquitectura urbana ens limita o ens ajuda en la nostra vida diària, com ara les barreres arquitectòniques que limiten el desplaçament o la mobilitat d’una persona amb discapacitat física. Però no només en aquest cas, ja que també són un entrebanc per als cotxes amb criatures i els carros de la compra. També els hem proposat que posin la seva mirada adolescent en la necessitat d’ampliar voreres que facilitin el passeig, de fer visibles els camins escolars, entre altres qüestions. La planificació de la feina l’han feta a partir de dividir en quadrícules el mapa del barri d’Horta en sectors que aniran recorrent i observant. Durant la reunió, en Joan ens ha il·lustrat amb els seus extensos coneixements sobre la xarxa ortogonal d’autobusos i la futura superilla del nostre barri.

Comments are closed.