Entrades

Reclamem 25% del pressupost de Salut per Atenció Primària

Resum de l’escrit adreçat per la Presidenta de la FAVB al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.

Igual que altres moviments en defensa del sistema sanitari públic reclamem que es destini el 25% del pressupost de salut a l’Atenció Primària. Aquest 25% s’ha de destinar a:

 • Tenir professionals suficients de totes les categories per atendre a la població assignada.
 • Millorar l’accessibilitat i la presencialitat als centres.
 • Permetre la longitudinalitat, el desenvolupament de l’atenció comunitària i la prevenció.
 •  Aquesta atenció ha d’incloure les persones que viuen en residencies assistides o en llars tutelades.
 • Uns espais físics adequats a les necessitats i on es pugui donar una atenció digna.
 • Acabar amb la contractació d’empreses privades  i realitzar auditories de les empreses que s’han contractat fins ara.
 • Evitar la segmentació i disgregació de la cartera de serveis d’Atenció Primària (pediatria, ASSIR, PADES, EAR, ESIC, odontologia, podologia, etc.).
 • Millorar la coordinació de l’Atenció Primària amb Hospitals, Salut Mental, Rehabilitació i Serveis Socials.
 • Fer un ús racional de les noves tecnologies, utilitzant-les en casos puntuals, promocionant la relació personal i l’empatia usuaris-serveis.
 • Incidir en els determinants de la salut i lluitar contra la iniquitat en l’accés als serveis sanitaris.
 • Impulsar la creació de consells de participació en tots els centres.

Per una assistència de qualitat i equitativa:

cal revertir les privatitzacions dutes a terme els últims anys

i promocionar el servei públic i la seva qualitat.

Llegiu el document complet aquí

Comments are closed.