Entrades

Reunió amb el CAP d’Horta

El proppassat 13 de febrer l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta i la Direcció del CAP Horta ens vam reunir per tractar diferents temes que tenim pendents per a la millora de la salut del barri. Us fem un resum per temes.

 • Residències: Vàrem demanar pel seguiment de la salut de les persones residents a les residències de geriatria del barri adscrites a aquest Centre d’Atenció Primària (CAP). Resposta: Fan seguiment directe a 9 residències (unes 550 persones). Porten una més que abans, la nova del passeig Maragall i a més  hauran de portar una altra nova que faran per la zona de Campoamor/Venècia. Les altres 9 residències del territori les segueix portant l’entitat privada MUTUAM. El CAP d’Horta destinen a la tasca una professional de medicina, dos d’infermeria i una administrativa que són insuficients.
 • Escoles: Vàrem demanar per l’accessibilitat que tenen actualment les escoles del barri per plantejar programes, ja siguin de Salut Pública, o altres com el de Salut i Escola. Resposta:  Pediatria no depèn de la direcció del CAP, només col·laboren amb la línia pediàtrica pel tema de les vacunacions, i no hi veuen problemes. La persona responsable és la Directora Pediàtrica i alhora també ho és del Servei d’Atenció Primària de l’ICS (SAP) Muntanya. A la unitat tenen un nutricionista propi. 
 • Accessibilitat: Diferents preguntes. vegem les Respostes:
  • Actualment ja tenen totes les places de medicina i d’infermeria cobertes, amb un rati d’unes 1.500 persones per professional de medicina.
  • Accés per part del metge o metgessa de capçalera a la llista d’espera dels especialistes, ens informen que des de fa poc tenen accés a saber el temps d’espera d’una persona derivada, tant de les especialitats directament lligades a la primària, com de les que depenen del Hospital  la Vall d’Hebron. I que hi haurà una actualització mensual.
  • Sobre els canvis per millora de l’accessibilitat física dintre del CAP, s’ha fet una reestructuració interna, que comportava dificultats, però ara ja les van superant. Tant les dues Àrees bàsiques de salut (ABS) com les especialitats.
  • Hi ha especialitats. com la d’ Otorrinolaringologia amb llista d’espera d’un any.
  • Altres com Radiologia no fan els informes per falta d’especialistes.
  • Les Ecografies abdominals que també tenen una llista d’espera important: 1 any, a excepció que es demani un diagnòstic ràpid. Les ressonàncies magnètiques les fan a l’IDI (Vall Hebron), i els TAC a Sant Rafael.
 • Salut Comunitària: Hem preguntat si es preveu un Diagnòstic de Salut Comunitària. Resposta: A l’ABS Carmel ja hi en tenen i es fa el Pla de Salut comunitària. Sobre el d’Horta pensen fer un mapeig dels recursos del territori, per presentar-lo per la Festa Major d’Horta, en lloc de fer el Diagnòstic. Des de la nostra associació vam exposar que s’havia de fer primer el Diagnòstic.
 • Nous Professionals: Sobre la nova Cartera de Serveis. Respostes: 
  • Tenen diversos professionals, entre ells, dos referents de benestar emocional que donen suport al CAP 4 dies per setmana. Un dia a la setmana donen suport a Pediatria. Anaven prou bé les iniciatives de grups i altres ?
  • Tenen un nutricionista d’adults que es comparteix amb el CAP Carmel i el CAP St. Rafael; funciona com a consultor també per a les residències. Esperaven la incorporació d’altres professionals com els fisioterapeutes. Quant a l’accessibilitat a l’Atenció en Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), és directa i Odontologia es programa des del CAP.
 • Participació: Se’ls va demanar si es preveia desplegar la Taula de Salut del CAP com ja es comença a fer en altres CAP’s . Sembla que no tenen cap previsió al respecte.
 • Atenció Domiciliaria: Demanem informació. Resposta:  tenen un model propi funciona força bé amb un equip de 5 infermeres que fan visites domiciliaries.
 • Continuïtat Assistencial: En el cas de les Altes Hospitalàries, quina informació tenen i quin seguiment fan? Respostes: Ens diuen que a la Vall d’Hebron i ha gestores de casos que són les persones responsables de comunicar al CAP si cal un seguiment, però que són poques i que a més a més els caps de setmana no funcionen. La persona que és donada l’alta, pot contactar amb el seu CAP. Per als caps de setmana existeix un servei específic que es diu “7×24” que s’ha d’activar encara per part dels professionals sanitaris.
 • Nous equipaments a La Clota: També demanem si està previst que hi hagi trasllat de tot el servei de radiologia al nou Cap d’Horta o solament el del Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), i ens diuen que tot el servei.
 • Temes més urgents pendents de solucionar:
  • El temps de demora per a radiologia simple informada i per l’ecografia abdominal.
  • L’espai físic: amb la nova incorporació de professionals falta molt espai.
  • La xarxa informàtica: cal reforçar-la, cau molt sovint la connexió a la història clínica i va molt lent.
  • Equips informàtics: cal ampliar-los i renovar-los.
  • Cal reforçar l’equip professional que atenen les persones que viuen a les residències del territori.

 

Comments are closed.