Entrades

Alerta per alta contaminació atmosfèrica

Aquest dilluns, diada de Sant Jordi, tant l’Agència de Salut Pública, com l’Ajuntament de Barcelona, informen que la D. G. de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha activat l’avís preventiu d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules PM10 (nivells alts de partícules en suspensió de menys de 10 micres), i per tant, s’han activat les mesures preventives pertinents.

Els ciutadans podem col·laborar de diferents maneres:

  1. En la millora mediambiental i de la qualitat de l’aire, no afegint més partícules en suspensió a l’atmosfera: evitar desplaçaments en vehicle privat, que s’utilitzi el transport públic, fer trajectes a peu o amb bicicleta per carrers amb poc trànsit, utilitzar un cotxe compartit, conduir de manera eficient (arrencar suaument, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques…).
  2. Per disminuir l’exposició a la contaminació atmosfèrica: Ventilar de l’habitatge a les hores amb menys volum de trànsit. La població vulnerable (persones amb malalties respiratòries o del cor, infants en edat preescolar, gent gran i dones embarassades) cal que redueixi l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

Més informació complementària:

Alertes per alta contaminació atmosfèrica a través del correu electrònic

Consulta de restriccions de vehicles

Mapa de la qualitat de l’aire a Barcelona

Comments are closed.