Entrades

Caminar segures per les ciutats

Llegim a la web de la FAVB com la crisi produïda per la pandèmia està generant un enorme patiment que afecta tots els aspectes de la vida. També ha qüestionat la principal i més necessària forma de desplaçament en aquest país: el caminar. Necessitem caminar per mantenir-nos saludables, però per a alguns col·lectius, com la infància o les persones grans, caminar és una necessitat ineludible.

Per aquest motiu, en col·laboració amb l’Associació de Catalunya Camina proposa mesures en aquest sentit a la ciutat de Barcelona i als municipis de l’AMB,per afavorir la mobilitat ciclista i fent una aposta decidida per la pacificació del trànsit i la mobilitat a peu. Algunes de les mesures proposades són aquestes:

  • Ciutat 30, per desincentivar l’augment de la velocitat i transformar la nostra ciutat en una ciutat tranquil·la.
  • Establiment de zones de prioritat per als vianants (zones 30 i “carrers residencials”) mitjançant talls localitzats de carrers on les voreres tinguin una amplada inferior a 3m i on el trànsit motoritzat sigui reduït per evitar el trànsit de pas i millorar les condicions per caminar.
  • Ampliació temporal o definitiva de les voreres, en aquells carrers i eixos on no tenen l’amplària adequada i on hi ha múltiples carrils de circulació i/o es disposa d’una banda d’aparcament. L’ampliació podria convertir-se posteriorment en definitiva per complir la legislació d’accessibilitat.
  • Abordar de manera definitiva, a nivell local i de l’Àrea Metropolitana, l’aparcament de les motocicletes fora de les voreres.
  • Quant a les terrasses i veladors, tots estem convidats a gaudir de l’espai públic però ningú no se’l pot apropiar.
  • Realització de campanyes a favor dels desplaçaments actius en substitució de l’automòbil.

Podeu llegir l’article complet aquí

Comments are closed.