Entrades

CAP Raval Nord: un problema de desigualtats en salut

Comissó en defensa de la sanitat publica de la FAVB. Veïnes donant suport #JaAlaMisericòrdiaJa fa temps que se sap que les desigualtats en salut estan més lligades a les condicions socials i de vida de la població –determinants socials-, que a les condicions de l’atenció sanitària de la mateixa població. Gràcies als estudis de l’Agència de Salut Pública de Barcelona sabem que l’esperança de vida  és més petita en els barris de Barcelona on hi ha més atur i pobresa. Dos indicadors més a títol d’exemple: és en aquests mateixos barris on hi ha les taxes més altes de tuberculosi, i on es donen més embarassos en noies adolescents.  El que ja no es difon tant és que en els barris on hi ha un nivell de renda més alta també hi ha un major nombre de ciutadania amb doble cobertura sanitària i que, per contra, sovint passa que on els indicadors de salut de la població són pitjors alhora també hi ha menys equipaments públics o aquests són de pitjor qualitat, o tenen dificultats d’accés.

Enmig de tot aquest debat, ha saltat la problemàtica del CAP Raval Nord del qual en parlen la majoria de mitjans de comunicació. El Raval un barri on hi ha més de 100.000 metres quadrats destinats a cultura i només 34.000 a equipaments de proximitat, “tres vegades més” d’una que de l’altra. I cal tenir en compte que la cultura no es dóna en escoles i instituts públics del  barri sinó que és una cultura enfocada al conjunt de  la ciutat i al turisme; tot això en un barri amb una gran especulació urbanística. La reivindicació del CAP ja fa més de 13 anys que dura. Entretant, pel departament de Salut han passat diversos governs i no s’ha fet front al problema.

Per tot l’exposat, subscrivim el manifest de la FAVB donant suport en aquesta lluita a les persones que ocupen l’espai de la Misericòrdia per demanar que el proper ple municipal aprovi la rescissió del conveni amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) i la cessió de l’espai perquè CatSalut construeixi el nou CAP del Raval Nord. Quan reivindiquem equipaments públics, cal que posem la mirada sobre els conjunt de condicions socials i de vida als nostres barris, doncs només amb inversions prioritàries per part de les institucions publiques es podran disminuir els dèficits socials de la població.

 

 

 

Comments are closed.