Entrades

Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones

La Red de Salud de Mujeres Latinoamenricanas y del Caribe (RSMLAC), va proposar de crear un dia d’acció mundial per la salut de les dones. D’aquesta manera s’establí que cada 28 de maig es commemorés a cada país, amb mobilitzacions i demandes per la nostra salut. D’altra banda, recentment els governs representats en l’ONU han reconegut la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones com a elements fonamentals per al desenvolupament sostenible tot reivindicant la necessitat que aquest compromís tingui una aplicació pràctica real que garanteixi el respecte als drets sexuals i reproductius de les dones. 

A través del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya, s’ha presentat  l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2014 mostra que el sexe és un element rellevant que explica diferències en la salut. Les dones, en general, tenen un comportament més saludable i presenten més problemes de salut que els homes.

Algunes conclusions són:

  • Tabaquisme i el consum de risc d’alcohol és inferior en les dones, en canvi aquestes presenten proporcions més elevades en les dimensions de la qualitat de vida relacionada amb la salut, que són el dolor o malestar, l’ansietat i/o depressió, els problemes per caminar, els problemes per realitzar activitats quotidianes i la cura personal.
  • L’autovaloració positiva de l’estat de salut  és inferior que la dels homes. Els trastorns crònics són més freqüents en les dones que en els homes.
  • També les dones tenen més probabilitats que els homes de patir trastorns mentals.
  • Pel que fa als trastorns crònics, l’any 2014, el 79,7% de les dones patia o havia patit algun dels 28 problemes de salut crònics de la llista. El mal d’esquena lumbar o dorsal i el mal d’esquena cervical són els trastorns crònics més freqüents entre les dones de 15 a 44 anys i de 45 a 64 anys; l’artrosi, l’artritis o el reumatisme, així com la hipertensió arterial, dels 65 als 74 anys; i la hipertensió arterial i les cataractes, en les dones que tenen 75 o més anys. Us animem a consultar l’informe enllaçat més amunt.
A la Xarxa de Dones per la Salut podeu consultar els actes que es preparen amb motiu del dia Internacional.

Comments are closed.