Entrades

Drets energètics: perquè no et tallin la llum, l’aigua o el gas

Segons la Generalitat Catalunya és, entre les comunitats autònomes de l’Estat espanyol, una de les més afectades per la crisi econòmica. Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els membres a l’atur, i 95.000 d’aquestes llars no perceben cap ingrés. Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge

L’ajuntament de Barcelona, informa a la ciutadania què es pot fer quan es tenen dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures d’electricitat, aigua i gas, o bé no es pot mantenir una temperatura adequada a casa  a l’hivern i l’estiu. La Llei 24/2015 prohibeix a les companyies subministradores efectuar talls de subministrament si l’impagament es produeix per manca de recursos econòmics i les obliga a mantenir el servei de llum, gas i aigua mentre duri la situació de vulnerabilitat o de dificultat econòmica.

Els punts d’assessorament energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.  Es pot presentar una queixa en línia per comunicar situacions de tall de subministrament en casos d’emergència social.  

Comments are closed.