Entrades

Estadística, educació i altres desigualtats

 
 
Des de l’AVV i, específicament la Comissió d’Educació, estem molt preocupats per les darreres notícies que se’ns van comunicar en el darrer Consell Escolar Municipal de districte: el Consorci d’Educació de Barcelona considera que el barri d’Horta no necessita un institut d’educació secundària perquè no hi ha demanda de matrícula (!) Evidentment, la ciutadania estem convençuts del contrari i ens avalen arguments com aquests:
 1. Horta no té cap institut de secundària públic, cap dels seus joves i adolescents pot fer demanda de matriculació al barri.
 2. El nou institut d’Horta ja estava previst en la planificació 2008-2011, suspesa per les retallades del pla estratègic de 2017, fins i tot el curs passat es va donar com a possible data de la seva inauguració 2019-2021.
 3. Haurem de debatre diferents aspectes, com ara la seva ubicació, però les dades estadístiques publicades el 2018 en la pàg. 5 del document que podeu consultar aquí i referides al curs 2016-2017 parlem per si mateixes: Àmbit de Formació i cultura, on trobareu dades tant sorprenents (o no) com ara:
 • Alumnes de 3-16 anys als centres públics = 409 i als centres concertats i privats = 3.513
 • Alumnes de 3-16 anys escolaritzats fora del barri = 50,4%
 • Alumnes de batxillerat escolaritzats a centres públics =  0  alumnes de batxillerat escolaritzats a centres concertats i privats = 386
 • Alumnes d’FP tant a centres públics com privats = 0 . Caldrà veure com queda la dotació a tot el districte.

Altres dades sobre educació que trobareu en aquest apartat:

 • Respecte al nivell d’estudis continua baixant (-04%) la taxa de població amb un nivell d’instrucció insuficient i puja lleugerament la d’estudis superiors.
 • Alumnes d’escoles bressol i llars públiques (0-3 anys). Les dades es refereixen al 2016 i destaca amb una baixada del 49,5% el percentatge d’escoles bressol privades i un augment del 0% d’escoles bressol públiques a Horta, on el curs 2016-17 estaven matriculats 160 alumnes, el mateix nombre des de 2014.

La resta del document també aporta altres dades interessants, tot i que són dades del 2018 que tenen com a referència l’any 2017 en alguns àmbits i el 2016 en d’altres.

 • Dades de població, a Horta s’incrementa el nombre d’habitants en un 0,5%
 • Població de 85 i més anys que viu sola:  augmenta en un 5,2%, de la qual cosa se’n deriven moltes necessitats de dependència que hores d’ara estan totalment desateses.
 • La taxa d’atur registrat baixa en un 0,5%.
 • El col·lectiu més afectat per l’atur és el d’edat compresa entre 45 i més anys amb un 55,7% i el segueixen les dones amb un  54,5%
 • El preu mitjà de l’habitatge de segona mà (€/m2)  ha pujat 21,5% respecte de 2016
 • El preu mitjà de l’habitatge de lloguer (€/m2/mes) ha pujat un 9,9%
 • Transport: augment del percentatge de tot tipus de vehicles en relació a 2016
 • Índex de renda de la població (Barcelona=100) ha baixat un 0,3% situant-se en un 80,6 el 2016.
 • El comerç l’activitat amb percentatge més elevat al barri (26,8% ), seguida de la indústria amb un 21,5% .
Altres indicadors estadístics més generals els trobareu en aquesta pàgina de l’Ajuntament de Barcelona.
 
 

Comments are closed.