Entrades

Serveis de Salut Dental Gratuïts

Amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials en salut i millorar l’accés a prestacions sanitàries no incloses en el sistema públic, l’ajuntament de Barcelona ha impulsat una nova iniciativa municipal pionera perquè més gent es pugui permetre anar a un dentista de qualitat a preus justos, un servei públic de dentista amb preus fins un 40% més barats. Inclou serveis com extraccions, higienes dentals, obturacions, endodòncies, pròtesis, fèrules, implants i ortodòncies.

Per gaudir del servei cal complir tres requisits:

1.- Estar ateses pels serveis socials municipals i un pla de treball en actiu.

2.- Tenir uns ingressos econòmics per sota del llindar del 0,93 de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Aquesta quantitat equival aquest any a 529,28 euros mensuals, i cal afegir-hi 170 euros per cada membre addicional de la unitat de convivència.

3.- Presentar una necessitat diagnosticada a la xarxa pública d’atenció primària d’un tractament que no estigui inclòs a la cartera d’aquesta xarxa.

Trobareu més informació en aquest vídeo de BTV.

1 comentari a Serveis de Salut Dental Gratuïts