Entrades

Incompliment de l’ordenança de terrasses

Tal i com podreu llegir en aquest article, la FAVB i les AVV de Sagrada Família, Amics del Passeig Sant Joan, Fort Pienc i del Gòtic han formalitzat una denúncia a l’Ajuntament per vulneració de l’ordenança de terrasses per part de bars i restauradors ja que no retiren el mobiliari de les terrasses, ni a la nit ni el dia que tenen tancat per descans, tot i que l’ordenança vigent ho recull explícitament.

Com ja venim informant des d’aquest blog, les terrasses són una activitat amb tendència a reduir l’espai públic, cosa que afecta negativament a tots el veïns i veïnes i genera, en canvi, una alta rendibilitat als empresaris. Els moviments veïnals interpel·lem públicament al’Ajuntament a vetllar pel compliment de l’ordenança, a que s’intensifiqui el control sobre l’ús de l’espai públic per part dels restauradors i a aplicar amb el màxim rigor la potestat sancionadora.

Els ciutadans tenim dret a disposar de l’espai públic i a viure amb les mínimes molèsties possibles. Així ho recull l’informe El dret a la convivència publicat el 2017 pel Síndic de Greuges, que recull la necessitat de recuperar el “dret a la ciutat”.

Instem al nostre Ajuntament a vetllar per l’ús racional de l’espai públic mitjançant ordenances municipals que obliguin a respectar el dret dels vianants, així com que els horaris de tancament de les terrasses s’adeqüin als horaris ordinaris, garantint el dret al descans d’una manera clara i taxativa a partir de les 23 hores.

També instem a tots els veïns i veïnes d’Horta a posar-vos en contacte amb la nostra AVV per comunicar-nos qualsevol incidència que hagueu observat i que suposi una vulneració de l’espai públic.

Comments are closed.