Entrades

Informe d’Oportunitats Educatives en la infància i l’adolescència

L’Ajuntament de Barcelona ha publicat avui mateix aquest primer informe sobre l’educació a la ciutat, en el que fa una diagnosi sobre diferents àmbits educatius, identifica 17 dels principals reptes de ciutat, proposa 16 línies d’orientació de política pública adreçades a situar l’educació com una prioritat de Barcelona, descriu algunes experiències educatives rellevants de la ciutat i apunta algunes línies necessàries per aprofundir en la diagnosi en properes edicions de l’informe.

En l’esmentat informe destaquen els següents titulars:

  • S’han millorat els resultats educatius a nivell general però es mantenen les diferències entre els deu districtes.
  • L’alumnat socialment desafavorit es concentra en determinades escoles i instituts. A Horta-Guinardó tenim escoles d’alta complexitat però no en un percentatge tan alt com a Ciutat Vella o a Nou Barris.
  • L’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil ha crescut en els darrers anys passant del 32,9% de nens escolaritzats de 0-2 anys el 2006 al 42,5% el 2016.  Davant d’això, l’informe apunta que cal ampliar places d’escoles bressol entre altes mesures.
  • Les sol·licituds de matriculació a Primària han tendit a la igualtat entre pública i concertada. De fet, en el curs actual gairebé s’han igualat: 6.313 sol·licituds a escoles concertades i 6.201 a les públiques. 
  • Grans diferències, però, entre districtes en molts dels aspectes analitzats:  proves de sisè de Primària: a Ciutat Vella, el 22% dels alumnes no superen la prova, mentre que a les Corts aquest percentatge baixa fins al 5,4%. A l’ESO la diferència és encara més gran: des del 35,5% que no supera la prova de 4t a Ciutat Vella, fins al 4,5% a les Corts. Les diferències també es constaten en les activitats de fora de l’horari escolar.
  • En els darrers anys han crescut els alumnes de cicles formatius.

Consulteu en aquest enllaç l’informe original

Comments are closed.