Entrades

Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte

El càncer del budell gruixut és el més freqüent en el conjunt d’homes i dones a Catalunya, amb més de 6.000 casos nous cada any. A més, suposa la segona causa de mort per càncer. És el segon tumor més freqüent en les dones, després del de mama, i el tercer en els homes, després dels de pròstata i pulmó. La seva freqüència augmenta amb l’edat i la majoria dels casos se solen donar per sobre els 50 anys.

La detecció precoç del càncer colorectal té per objectiu detectar el càncer en etapes molt precoces, quan les persones no tenen símptomes, el que permet que els tractaments siguin més efectius.

En altres casos, la detecció precoç pot detectar pòlips, els quals són alteracions benignes de l’interior del  budell, però que en el decurs del temps, podrien  tornar-se malignes. La seva detecció i extirpació evita aquesta possible progressió.

El Programa de desplegament a Barcelona del Programa de Detecció de Càncer de Còlon i Recte consisteix a diagnosticar i tractar els casos de càncer de còlon i recte al més aviat possible perquè hi hagi moltes més probabilitats de curació. En aquest enllaç trobareu el fulletó explicatiu. Amb una prova molt senzilla i còmoda detectarem si les deposicions contenen petites quantitats de sang que no es veuen a simple vista. El resultat es comunicarà abans d’un mes.

Comments are closed.