Entrades

L’aire que ens intoxica

Obres al carrer Horta amb motiu de la superilla

Aquests dies s’ha tornat a activar l’alerta per contaminació atmosfèrica. Els diaris van plens sobre el tema. I és que es tracta d’un problema de salut molt greu: el 10% de les morts al món són causades per la contaminació. L’aire que respirem ja és el quart factor de risc de mort.

A Horta ho sabem molt bé tot això. Una gran quantitat de cotxes travessen, o travessaven, el barri per accedir-hi a les rondes. En teoria, com que estem a prop del Collserola ens pot semblar que  el nostre aire és més net que al centre, però no gaire més. En aquesta web es pot consultar el nivell de contaminació carrer a carrer de Barcelona. I a Horta, plaça Eivissa i rodalies estem en el penúltim nivell més alt de contaminació: entre 15-20 PM2,5 (µg/m³), quan el límit de l’OMS és 10. Quan ja la superilla d’Horta estigui a ple funcionament ho notarem en això de l’aire. Segurament no hi haurà prou amb aquesta mesura, però malgrat les molèsties de les obres el veïnat, en general, està satisfet amb portar-les a terme.

Segons TV3 entre el 60 i 70% de la contaminació és causada pels vehicles. Entre les rondes i Barcelona es mouen 1.000.000 de vehicles diaris. La contaminació de Barcelona la provoca els habitants que hi accedeixen des de fora. Dues terceres parts del trànsit de la ciutat prové de fora, de les poblacions de l’entorn i comarques veïnes, però el 80% de la mobilitat de la gent de Barcelona utilitza transport públic o es mouen a peu o amb bicicleta.

Comments are closed.