Entrades

Les AV preocupades pel deteriorament de la participació

Llegim a la FAVB aquest comunicat que ens parla del resultat d’un treball que ha fet per valorar l’impacte de la pandèmia en el funcionament del moviment veïnal mitjançant una enquesta a totes les associacions veïnals federades i s’ha mantingut una roda de reunions amb les de cada districte.

Un petit resum del manifest:

Degut a la pandèmia ens hem hagut d’adaptar a formats de reunions digitals que limiten el debat i, malgrat aquesta dificultat, les AV han mantingut una vida interna normalitzada, s’ha fet el que era possible dins les dificultats de la situació, però tenim un deteriorament de la participació. 

A més es detecta una davallada de l’activitat, un retard a l’hora de donar respostes, un pes excessiu del temps dedicat a presentar les propostes de l’administració en detriment del diàleg i la reflexió compartida. També d’un alentiment dels projectes, d’una manca de respostes a qüestions on s’han superat els terminis. 

La FAVB reclama tant a la Casa Gran, com a cada districte, que s’obrin canals efectius de relació amb urgència.

Llegiu el comunicat sencer aquí.

Comments are closed.