Entrades

Per una educació crítica

Des de diferents membres de la comunitat educativa s’estan denunciant els processos de privatització educativa que en els darrers anys s’estan implementant al nostre país. Encara que el fenomen és molt més global, és una qüestió que  no deixa de preocupar-nos.

Aquests processos tenen una doble vessant: la primera en com les nostres escoles estan reproduint les lògiques de funcionament de l’empresa privada i les conseqüències que això té per tota la societat: pèrdua de democràcia i augment de les desigualtats; la segona mostra com diferents entitats privades van adquirint un paper cada vegada més gran a l’hora de definir l’agenda, emmarcar els debats i influir en el disseny de les polítiques educatives.

Per ampliar el tema us proposo dues opcions:

1. Llegir l’article Quien manda en la educación de Rosa Cañadell, que ens diu que l’educació no ha d’estar al servei de l’economia, de les empreses o del món financer, l’educació ha d’oferir eines, coneixements i valors per a tots i cadascun dels nostres alumnes i alumnes.

2. Visionar el video La Nueva Educación, en el que trobarem bons arguments de professionals reconeguts que ens ajudaran a posicionar-nos davant aquest tema:

 

 

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>