Entrades

Polèmica publicació

La publicació Un infant que creix editada per la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies i distribuïda a les famílies dels infants escolaritzats a P-3 d’arreu del territori pel departament d’Ensenyament ’ha generat una forta polèmica arran de l’etiqueta a Twitter #UnInfantQueCreix. Pensem que és una ofensiva neoliberal que, malauradament no s’està produïnt solament al nostre país, un intent més de mercantilitzar l’educació com la ja que ja es va endegar amb l’assignatura d’empreneduria (vegeu la web d’Educació Crítica, PLEEC). Així com un article anterior d’aquest blog que enllaça amb aquest tema.

Aquesta guia és la continuació de Un infant!, Quina il·lusió editada el 2013 las qual ja generar una pregunta al Parlament de Catalunya. L’edició de setembre de 2017 és la tercera i ha estat revisada, i tot i que s’han eliminat els logotips empresarials que induïen descaradament les famílies al consum de determinats productes i que les recomanacions s’han inclòs en l’apartat “Consells dels patrocinadors” el text és exactament el mateix i ja no s’acompanya del logotip del producte però sí d’un dibuix en què es recomana el consum del cacau en pols per afegir a la llet i la crema de cacau per untar, que en absolut son saludables ni recomanats per a una alimentació sana en infants.

Per tot plegat ens sumem a les veus que demanen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que s’aturi la distribució de les guies esmentades a les escoles, tant la del 2015 com la del 2017. Pensem que la política encertada seria incrementar les dotacions de plantilla per tal que els centres de la xarxa dels Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) poguéssin orientar les famílies sense incrementar encara més les llistes d’espera i sense que l’atenció terapèutica directa als infants que presenten algun tipus de necessitat més específica es vegi afectada.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>