Entrades

Què és i com utilitzar una bústia ètica?

Una bústia ètica és un canal electrònic que permet a qualsevol ciutadà alertar de manera anònima i segura sobre males pràctiques, conductes irregulars o corrupció. L’objectiu d’una bústia ètica és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pugui comunicar conductes que, per acció o omissió, siguin contràries al dret o als principis i valors ètics dutes a terme per l’Administració pública que resultin contràries a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern i administració. És a dir el seu objectiu és tutelar l’ús correcte dels recursos públics.

Inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte amb l’òrgan gestor i saber l’estat de tramitació.

A Barcelona tenim dues bústies ètiques:

La de la Generalitat de Catalunya 

La de l’Ajuntament de Barcelona

Vegeu aquí les recomanacions de la bústia de la Generalitat de Catalunya

Vegeu aquí recomanacions d’ús de la bústia de l’Ajuntament de Barcelona.

Comments are closed.