Entrades

Resultats de la preinscripció educativa per al curs 2018-2019

El Consorci d’Educació de Barcelona ha publicat els resultats de la preinscripció per a l’oferta educativa per al curs 2018-2019 pel que fa a l’etapa educativa de P3. Les dades generals són les següents:

 • 333 centres de P3, 173 públics i 160 concertats.
 • 14.030 places, 6.494 públiques i 7.536 concertades
 • 1 nou centre públic: Escola Auditori
 • 1 grup addicional
 • 18 centres amb increment de ràtio
 • 12.760 total de demanda de les quals 6.442 públiques i 6.318 concertada.
 • 1 centre incrementa una línia.

Destaquem les dades següents:

 • Per primera vegada a P3, la demanda de centres públics supera a la concertada.
 • Incrementen les famílies que opten només per centres públics.
 • Les famílies aposten pels centres de proximitat.
 • Es desestima el barem complementari de malalties cròniques en 17% dels casos, front l’11% el curs passat.
 • El 92,0 % de les sol·licituds entren en la primera opció i el 98,9 en alguna de les opcions demanades.
 • Totes les sol·licituds que només han demanat en totes les seves opcions una plaça pública han estat assignats a un centre públic.
 • Hi ha un increment de 107 places públiques.
 • Al districte d’Horta-Guinardó s’ha incrementat un grup a l’Escola Font d’en Fargas.

Pel que fa a l’oferta educativa per al curs 2018-2019 a 1r d’ESO, les dades generals són les següents:

 • 205 centres de 1r d’ESO, 66 públics i 139 concertats.
 • 7.139 places 5.079 públiques i 2.060 concertades.
 • 6.916 total demanda, de les quals 4.968 públiques i 1.948 concertades.
 • 7 grups addicionals
 • 2 centres amb increment de ràtio.

Podeu consultar totes les dades en el document que trobareu en aquest enllaç.

Anem avançant una mica en la destinació dels recursos a l’escola pública, però encara tenim molta feina pel davant.  Una recent notícia esperançadora ens deia que, davant la creixent demanda d’escola pública, des del departament d’Ensenyament s’està considerant la possibilitat de convertir en públiques algunes escoles privades no viables, ja que la manca de solars a la ciutat impossibilita noves construccions.

Pel que fa als índexs de qualitat, la lluita contra la segregació escolar és l’assignatura pendent dels governs anteriors. Caldrà fer mans i mànigues per resoldre aquesta qüestió que afecta directament a l’equitat del sistema. Que la innovació educativa arribi a tots els centres i que el professorat vegi estabilitzades les seves plantilles i assoleixi millors condicions de treball, són importants demandes de la comunitat educativa després d’un fort període de crisi que ha afectat greument les nostres escoles.

Comments are closed.