Entrades

Salvem Can Crehuet

Can Crehuet ara . Foto Andrés Paredes

Avui els companys i companyes de El Pou ens han fet arribar la seva preocupació amb aquesta fotografia de Can Crehuet. Com podeu veure’n a la foto la propietat ha penjat a la façana l’anunci d’un proper enderroc de la casa.

Aquesta finca privada, ubicada al carrer de Porto, núm 12, està dins l’àmbit de suspensió de llicències d’obra aprovada en data 2 de juliol de 2017 per l’ajuntament sobre un conjunt d’àmbits del districte que engloben el casc antic d’Horta, la plaça Bacardí, els carrers de Campoamor i Salses i les Cases dels Periodistes. El seu objectiu és estudiar la seva possible protecció. Es vol protegir de manera especial la trama del casc antic d’Horta, ja que compten amb un valor arquitectònic i de conjunt especialment identitari per al nostre barri. Aquesta actuació s’emmarcava dins l’estratègia de protecció del patrimoni del Govern municipal, reflectida en la mesura de govern ‘Barcelona Arquitectura, Ciutat Patrimoni i tenia una durada d’un any, per la qual cosa la suspensió de llicències podria estar a punt de donar-se per finalitzada.

Ara bé, caldrà veure l’informe dels equips d’arquitectes que han realitzat l’estudi perquè com podreu veure’n a les fotografies al final d’aquest post, aquesta casa té un valor patrimonial històric testimoniat per la multitud d’elements que conserva. Vegeu també un article en el següent enllaç:

Història de la casa senyorial de can Crehuet (revista 7 de El Pou)

Abans de la suspensió d’obres, aquesta casa tenia llicència d’enderroc i sembla ser que fa temps que l’ajuntament està en negociacions amb la propietat. Pensem malament si diem que el cartell que s’acaba de penjar és un mecanisme de pressió a l’ajuntament? De fet, al districte ja hem viscut mecanismes de pressió semblants a Torre Garcini.

Serà una trista notícia si això tira endavant. És l’última casa de caire senyorial que queda a Horta i no ho podem permetre. 

1 comment to Salvem Can Crehuet