Entrades

Prou de judicis a l’activisme social

 

 

El proper divendres s’ha convocat una concentració per donar suport als tres activistes de Ciutat Meridiana imputats per la protesta als Serveis Socials del barri del 22 d’octubre del 2014. La concentració, amb el lema Basta de juicios al activismo social, es farà a les 9:00 hores a la Ciutat de la Justícia.

Quan? Divendres 28 de juny 2019

On? Ciutat de La Justícia.

Convoca: AVV Ciutat Meridiana i FAVB

Concurs de fotografia 2019

En el marc de la Festa Major d’enguany, la comissió de patrimoni de l’Associació de Veïns i Veïnes d’Horta i El POU (Grup d’estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada), convoca la segona edició del concurs fotogràfic per posar de manifest, tant els valors patrimonials del barri, com el seu caràcter i singularitat en el sentit més ampli.

Apostem per Instagram (Usuari: @objectiuhorta) com la xarxa de referencia ja que compta amb un gran públic i molt actiu.

La finalitat del concurs fotogràfic #objectiuhorta consisteix en publicar fotografies sobre el patrimoni arquitectònic, natural i ambiental d’Horta per captar l’atmosfera, personalitat, i caràcter del barri.

El concurs ja està actiu i finalitzarà a les 24 hores del 8 de setembre de 2019. No s’admetran fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

Podeu consultar en l’enllaç següent les

 bases del concurs

El gènere en xifres a Barcelona

Ha sortit publicat l’informe: Condicions de vida de les dones i desigualtats de gènere a Barcelona (2019) al Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona. El podeu consultar aquí. Us facilitem la consulta amb aquest resum per temes:

Demografia. El 53% de les persones que viuen a Barcelona  són dones. La proporció de dones en franges d’edat adulta augmenta progressivament des de la franja 45-49 anys, i es fa molt evident a partir dels 75-79 anys. Les llars formades per una sola persona tenen molt més pes a Barcelona (…) . Del total de llars unipersonals, un 42% són habitades per una persona de més de 65 anys Hi ha poques famílies amb infants a la ciutat. La proporció de dones nascudes fora de la ciutat és més gran que la d’homes, sobretot pel que fa a la població nascuda a la resta de Catalunya i de l’Estat.

La taxa d’ocupació és, el quart trimestre de 2018, vuit punts superior entre els homes que entre les dones. En més de la meitat de sectors i activitats econòmiques hi ha una distribució no uniforme entre homes i dones, fet que respon a la segregació horitzontal. Es pot inferir que el sostre de vidre a Barcelona és inferior que al conjunt de Catalunya.

Les persones enquestades puntuen de manera molt més alta la importància de la cura per a elles del que puntuen el seu reconeixement social. Quan es tracta de fer la feina domèstica i de cura, les dones són majoria. Hi ha dinou punts de diferència entre els percentatges de dones i d’homes que declaren dedicar força o molt de temps a la cura de persones dependents properes.

La bretxa salarial de gènere de la població barcelonina se situa en el 21,8%. Hi ha un percentatge més elevat de dones (23,4%) que d’homes (19,8%) vivint en règim de lloguer. Un 27,9% dels barcelonins
i un 44% de les barcelonines es trobarien en una situació de pobresa si haguessin de sostenir-se només amb els propis ingressos.

Del total de persones que participen en les entitats i les associacions de la ciutat l’any 2016 gairebé el 60% són dones. Les entitats educatives, veïnals, ambientals i culturals estan compostes de manera equilibrada per ambdós sexes, mentre que les esportives estan majoritàriament formades per homes. Els nivells de representació femenina als diferents consells de districte són relativament baixos: del 40% o menys en tots els casos, excepte Sants-Montjuïc, Gràcia i Ciutat Vella.

Les dones amb estatus socioeconòmics baixos perceben tenir un mal estat de salut en un 41,7% dels casos, les dones més benestants ho fan en el 10,6%. Tenir algun trastorn crònic és més prevalent en les
dones (81,1%) que en els homes (74,0%). Les dones consumeixen cinc o més racions de fruita i/o verdura diàriament amb més freqüència (13,7%) que els homes (9,3%). Els trastorns de salut vinculats amb la feina són majoritàriament de tipus ansiós i depressiu, i aquests afecten una major part de dones, el 65,3%. Les dones cuidadores perceben que tenen un estat regular, dolent o molt dolent en un 39,4% dels casos.

Educació. Els nivells educatius més alts són més freqüents entre les dones que entre els homes, però passa el  mateix amb els més baixos. A Barcelona, l’any 2017, hi havia 12.273 noies i 10.282 nois cursant el batxillerat. En aquest nivell d’estudi les dones són majoria (55%) en proporcions molt similars al conjunt de Catalunya (54%). Els cicles formatius de grau mitjà van ser cursats l’any 2017 per 7.936 nois i 5.248 noies. Ells, doncs, representen un 60% de l’alumnat. Pel que fa als estudis universitaris a la ciutat, el curs 2016-2017 hi estaven matriculats 88.744 dones (53% de l’alumnat) i 78.559 homes (47%). 

Cultura. Hi ha una preeminència masculina quan es tracta de l’autoria de peces o obres, de la participació en les bandes musicals i,comissariat d’espectacles o exposicions. La feminització de les programacions només es produeix en activitats de biblioteques i centres cívics. En la programació global de la ciutat, l’autoria està en mans de les dones en un 32,38%, tot just un terç. Durant 2017 les dones han obtingut més reconeixements que els homes (57% i 43%, respectivament). L’any 2016, del total de carrers i altres espais públics, tan sols el 8% tenia nom de dona.

Un 72,30% de les dones de la ciutat ha patit agressions i violència masclista (incloent comentaris, gestos sexuals i exhibicionisme), i una de cada tres ha patit fets de violència molt greu. El 37% de les dones residents a Barcelona ha patit alguna forma de violència masclista per part de la seva exparella i/o
parella des dels 15 anys, i el 8,6% la va patir durant el darrer any.A més, un 10,2% de les dones ha patit assetjament sexual a la feina des dels 15 anys, en què els principals assetjadors eren caps o superiors.

Alhora, tot i que la victimització general sol ser més alta per a ells que per a elles en quasi tots els tipus de delicte, les dones superen els homes en la victimització en els fets contra la seguretat personal. Les dones pateixen en una proporció més elevada els robatoris o intents de robatoris i les agressions sexuals.

Barris. En una escala del 0 al 10, les dones es mostren de mitjana satisfetes amb el seu barri amb una puntuació d’un 7,61, mentre que els homes puntuen el seu barri amb un 7,3184.  L’espai públic i el transport públic són (juntament amb els espais d’oci) els espais on es produeixen la major part de les agressions a l’àmbit social i familiar per part de no parelles. Entre les persones que sí que es mouen de manera habitual, les dones fan una mitjana més elevada de desplaçaments que els homes. Els motius dels desplaçaments varien sensiblement entre homes i dones a causa dels rols de gènere. Les dones són més usuàries del transport públic i de la mobilitat a peu.

Podeu consultar altres informes i estudis diversos del BCNROC en aquest enllaç.

 

Informe vides i drets de la infància i l’adolescència

L’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat és un programa municipal impulsat per l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament que vol ser un instrument  per sistematitzar, monitoritzar, diagnosticar, estudiar i informar sobre la situació i el benestar dels infants i adolescents de la ciutat. En el seu informe final, que podeu consultar i descarregar aquí, podreu consultar totes les dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018. En aquest post indiquem només un resumen de les més significatives:

Context sociodemogràfic

La població 0-17 ha crescut un 7%  i té avui 15.306 infants i adolescents més que fa una dècada. Tot i amb això, les projeccions per a l’any 2026 són d’un lleuger decreixement. Es calcula que el pes relatiu passi del 15,1% actual al 14,5%. El 49% són nenes i noies, i el 51% són nens i nois.

Educació

L’escolarització de la petita infància: en la darrera dècada ha crescut 19 punts percentuals  i actualment  4 de cada 10 nadons i infants menors de 3 anys de la ciutat estan escolaritzats, situant Barcelona  6 punts  per sobre de Catalunya.

Els resultats escolars en competències bàsiques i graduació: Barcelona té desigualtats territorials significatives tant en els assoliments de competències bàsiques a primària i a secundària com en les taxes de graduació. En les taxes de graduació la disparitat entre els extrems els trobem entre Gràcia i Ciutat Vella i és de 16 punts (96% i  80% respectivament)

Educació secundària postobligatòria: es manté la preferència pel batxillerat (65%), tot i l’important increment del pes de l’FP en la darrera dècada amb  7 punts percentuals  (del 28% al 35%).

Benestar subjectiu en l’entorn escolar: 4 de cada 10 nens i nenes de 10 a 12 anys expressen no estar prou satisfets amb la seva vida d’estudiant i 3 de cada 10 no ho estan prou amb els aprenentatges escolars.

Salut

Satisfacció amb la salut: globalment molt ben valorat tant pels infants entre 10 i 12 anys (85%) com pels adolescents entre 13 i 19 anys (63%).

Hàbits saludables de descans, alimentació i exercici: en tots tres aspectes les millores són necessàries perquè els indicadors estan molt per sota dels hàbits recomanats.

Sobrepès i obesitat: 4 de cada 10 infants estan per sobre del pes adequat a la seva edat i 3 de cada 10 ho estan en l’adolescència.

Satisfacció amb el cos: 1 de cada 3 infants de 10 a 12 anys i un 44% dels i les adolescents no es mostren prou satisfets amb el seu cos. Les nenes i noies  es mostren molt més insatisfetes (+20 punts).

Salut mental en la infància i l’adolescència:  el percentatge de casos atesos en centres de salut mental municipals és del 7%.

Salut sexual i reproductiva: el 14,5% d’adolescents declaren no haver usat cap mètode anticonceptiu. La taxa de fecunditat és de 6 per cada mil adolescents i la d’interrupcions voluntàries de l’embaràs és del 13  per cada mil adolescents.

Addiccions: prop d’1 de cada 3 adolescents  fumen i  afirmen haver consumit cànnabis alguna vegada. I 3 de cada 4 als 15 i 16 anys  han tastat l’alcohol,  incrementant-se tots els consums  amb l’edat. 

Pobresa, exclusió i desigualtats

Desigualtats de renda entre els infants i adolescents de la ciutat: 10 vegades més renda entre el més ric i el més pobre i amb tendència a créixer.

Pobresa monetària: 29,5% d’infants i adolescents es troben en situació de pobresa moderada a la ciutat, un 8,5% sota el llindar de pobresa severa i 5,4% sota el llindar de pobresa extrema. Comparativament la ciutat té menys pobresa infantil i menys intensa que al conjunt de Catalunya.

Pobresa en el treball: 25% d’adults amb infants a càrrec viuen sota el llindar de pobresa.

L’habitatge, factor crític: un 15% de les llars amb infants pateixen sobrecàrrega de costos de l’habitatge.  

Les ajudes socials municipals, tret distintiu de la ciutat: el Fons 0-16 i les beques menjador  tenen un impacte significatiu en la reducció de la pobresa severa : Barcelona 4 vegades superior que a Catalunya. 

 

Xerrada i debat sobre canvi climàtic

Parlant de la imminència del canvi climàtic,

saps què són els fridays for future?

saps què és el moviment internacional Rebel·lió o extinció?

Vine a la xerrada ‘Què és el moviment internacional Rebel·lió o Extinció’?  i posterior debat que comptarà amb la participació d’Albert Recio i Àlex Guillamón.

 
Informació
Quan?  dimecres 19/06/2019 – 19:00 h
On?: a la seu de la FAVB, carrer d’Obradors, 6-8                                   Us hi esperem!!

Nou taller formatiu sobre pobresa energètica

El projecte Pobresa energètica zero: apoderament des dels barris, és un projecte impulsat per l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) i l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF). Ja vam publicar informació al respecte en aquest mateix blog. Com us dèiem, l’objectiu dels tallers és donar a conèixer la problemàtica de la pobresa energètica des d’un enfocament de drets i tractar de reduir els seus impactes en la població més vulnerable. Ara tindrem un nou taller al nostre barri:

Quan? Dijous 13 de juny a les 18:30 h

On? al punt InfoJove d’Horta, c/ Horta, 71

Agrairem que ens ajudeu a fer-ne difusió a través de les vostres xarxes. És un taller obert per a tothom on es treballaran indicadors de pobresa energètica amb infants i joves, destinat a les persones tècniques i voluntàriees que treballen en espais educatius formals i no formals.

Conferència: La nit de Sant Joan

Us convidem a participar a una nova sessió del cicle de conferències culturals i històriques de la nostra ciutat.

 LA NIT DE SANT JOAN, Focs i Sortilegis

A càrrec d’ AMADEU  CARBÓ, historiador, escriptor, folklorista i activista en el món festiu

Quan? dijous, 13 de Juny de 2019 , a les 18,30 h

On? a la Biblioteca Horta-Can Mariner, c/ del Vent 1

Presenta: JOAN TERMES ROIGVocal de Cultura i  Patrimoni de la Associació de Veïns i Veïnes d’Horta. 

Organitza: Associació de Veïns i Veïnes d’Horta amb la col·laboració de la Biblioteca Horta-Can Mariner.

Per una escola pública de qualitat: no als augments de ràtio

La Plataforma Proeducació Pública i de Proximitat rebutja els augments de ràtio que proposa el Consorci d’Educació de Barcelona per resoldre la manca de places públiques a P3 i a l’ESO a diversos barris de Barcelona i denuncia que 131 famílies a P3 i 135 a 1r d’ESO s’han quedat sense plaça pública de proximitat. La FAPAC assegura que s’ha invertit la tendència i que ara el 52 % de famílies demanen plaça pública versus el 48 % que la vol concertada.

Contra el tancament de cursos de P3 a l’escola pública, la Plataforma convoca una concentració:

On: davant el Consorci d’Educació de Barcelona, plaça Urquinaona, 6

Quan: per al dimarts 4 de juny a les 13:00 h

A Horta no es tanca cap línia de P3, sí al districte, però continuem sense tenir oferta de proximitat d’institut públic de secundària, així que donem suport a aquesta reivindicació.

Indicadors socials de la infància i l’adolescència a Barcelona

Ha sortit publicat l’informe Observatori 0-17 BCN, un Sistema integral d’indicadors de la infància i l’adolescència a Barcelona que conté 130 indicadors que responen a les següents dimensions:

 • context sociodemogràfic
 • educació
 • salut
 • pobresa, exclusió i desigualtats
 • temps, relacions i ciutadania
 • violències, risc social i protecció

El podeu consultar en aquest enllaç. Us el recomanem perquè el Sistema Integral d’indicadors:

 • facilita les dades per barris i districtes,
 • situa els infants i adolescents al centre,
 • i ho fa amb una visió integral de les seves vides (incloent dades d’educació, salut, pobresa…).  
 • Optimitza dades disponibles provinents de diversos serveis, departaments i institucions públiques.

Superilla: espai prioritari per a vianants

Un grup de veïns i veïnes del barri ens han convocat al carrer Horta amb el cartell que veieu a dalt i el dissabte passat el carrer d’Horta es va omplir de gent per dir ben alt que la superilla no és el camí de la ronda. Des de l’AVV d’Horta volem donar suport a aquesta iniciativa veïnal. Són moltes les raons que ens assisteixen:

 • El dret del nostre barri a gaudir de l’espai públic: els carrers són per als veïns i veïnes, del transport públic i dels serveis. No som només un barri amb una via de ràpid accés a la Ronda de Dalt per sortir/entrar de Barcelona.
 • El casc antic d’Horta és un espai de gran riquesa patrimonial i cultural i hem de protegir i defensar l’ús prioritari  dels vianants.
 • Els cotxes que circulin pel barri ho han de fer respectant els límits de velocitat perquè tenim dret a respirar un aire de qualitat.
Si cal, sortirem cada dissabte! Veieu com estava d’animat el carrer Horta en aquest vídeo.