Entrades

La naturalització dels espais verds avança a Horta

Segons que llegim a la web del districte,” la naturalització i la gestió ecològica dels espais verds que s’aplica a tots els districtes inclou incrementar la vegetació, deixar créixer les plantes dels escocells, podar menys els arbres, protegir les espècies autòctones, fomentar la biodiversitat i apropar la natura a les persones per afavorir-ne la salut i la qualitat de vida a la ciutat”

La millora de la qualitat del verd urbà s’ha concretat a Horta-Guinardó amb les actuacions següents:

  • S’ha sembrat un prat de flors d’interès per a la biodiversitat i s’ha instal·lat una torre niu de ratpenats al carrer de Benlliure.
  • S’ha fet créixer un herbassar al camí de Cal Notari.
  • A l’avinguda de l’Estatut s’han plantat grups de flors mixtes que duren més anys.
  • Als escocells de l’avinguda Vidal i Barraquer s’han inserit plantes espontànies.
  • Al passeig de la Vall d’Hebron s’han plantat arbusts d’interès per atraure fauna.
  • Pel que fa a la gestió ecològica dels espais verds, s’ha eliminat l’ús d’herbicides químics, s’han reduït els tractaments fitosanitaris, es fomenta la diversificació d’espècies amb prioritat per a la flora i fauna autòctones més adaptables al clima de la ciutat, es fa una poda respectuosa amb la naturalesa dels arbres, es deixa créixer la vegetació als escocells i s’optimitza l’ús d’aigua, entre d’altres.

Més informació en aquest tríptic informatiu.

Pensem que aquestes actuacions no només ens ajuden a tenir un paisatge més agradable, també ajuda a combatre els efectes del canvi climàtic, amb la millora de la qualitat de l’aire i la regulació de la temperatura.

Comments are closed.