Entrades

Proposta de la Coordinadora de Residències 5+1

La Coordinadora de Residències 5+1 demana als partits polítics amb representació al Parlament la presentació de la següent proposta de Resolució sobre residències de gent gran, per tal que sigui substanciada en un Ple de la Cambra abans que acabi el període de sessions. Després d’una exposició de motius raonada, es proposen mesures com les que us oferim a continuació de forma resumida:

 1. Respecte de la cobertura de les places que han quedat vacants. És imprescindible que NO es cobreixin les places vacants fins aconseguir que en tots els centres les habitacions siguin individuals.
 2. Modificació de la Cartera de Serveis de 2010: que s’estableixi una ràtio mínima d’un
  gericultor per a cada quatre persones i disposar de servei mèdic i d’infermeria 24 hores al dia.
 3. Equipament mèdic indispensable: electrocardiograma, disposició d’oxigen, possibilitat de fer tractaments endovenosos (sèrum, antibiòtics…) sense que suposi cap discriminació en la derivació als hospitals quan sigui necessària.
 4. Supressió dels EAR (Equips d’Atenció Residencial) a càrrec de MUTUAM i
  altres empreses. El traspàs a l’Atenció Primària dels fons fins ara destinats als EAR, i millora
  substancial del seu finançament. Ampliació de la dotació de personal, metges de geriatria i personal d’infermeria.
 5.  Revertir la privatització de la gestió de les residències. Serveis públics de gestió pública, perquè és la única manera d’evitar l’especulació amb els drets d’ancians i dependents. Pla per a la construcció urgent de residències públiques, per garantir l’accés a totes les persones que en necessiten.
 6. Les inspeccions REALS I SENSE PREAVÍS que realitzin per les Administracions Públiques, tan les rutinàries com les fetes arran de denúncies, i caldrà informar del resultat d’aquestes al Consell de Participació.
 7. Controls de la qualitat dels serveis.
 8. Manteniment de les infraestructures. Les Administracions Públiques les que els corresponen i les entitats gestores  les que són de la seva competència.
 9. El maltractament no pot sortir gratis. Faltes molt greus : exclusió de l’empresa i responsables directes per a futurs concursos o de gestió en qualsevol altre àmbit de l’administració, encara que es constitueixi nova restar punts en qualsevol concurs a. Aquest apartat no pot significar la pretensió de mantenir la gestió privada de les residències.
 10. Consells de Participació. Incrementar a cinc el nombre de representants dels familiars. Incloure a l’Associació de Veïns del barri amb un representant, amb veu i vot. El Consell de Participació ha de tenir capacitat de decisió .

Podeu llegir el comunicat complet en aquest enllaç  i també veure aquest vídeo de la Coordinadora de Residències 5+1 de data

 

1 comment to Proposta de la Coordinadora de Residències 5+1