Entrades

Consell escolar: dades d’inici de curs 2018-19

Un cop iniciat el curs, el 3 d’octubre vam celebrar al nostre districte el Consell Escolar d’Inici de curs. En aquest post comentarem les dades facilitades i us facilitem enllaços a la consulta de documents. Ja hem comentat en dos posts anteriors dades relacionades amb aquest tema i que podeu consultar de nou en aquests enllaços: FAPAC: anàlisi i valoració preinscripció 2018 i Resultats de la preinscripció educativa per al curs 2018-2019

Anem ara a comentar breument les dades anunciades:

Dades del Consorci d’Educació de Barcelona (3-16 anys)

 • Alumnat en educació obligatòria, augment d’un 1% (+1.775 alumnes, d’un total de 179.840).
 • Alumnat per etapes respecte del curs passat: baixen a P3 (-30) i Infantil (-109) I pugen a Primària (+675) i a l’ESO (+1.209).
 • Demanda en l’educació pública obligatòria: augmenta, passant del 48,2% del curs passat al 49,5% en l’actual.
 • L’etapa amb més alumnat és a 1r d’ESO amb 14.535.
 • Educació Especial: 21.542 Alumnes NEE  que suposen el 11,9% de l’alumnat total. Només el 8% de l’alumnat amb NEE està en centres educació especial.
 • S’incrementa el 79% la detecció d’alumnat tipus B (situació socioeconòmica desafavorida) a la ciutat que passa del 3,3% al 5,2%.
 • Alumnat NEE de P3. Escola pública: 68,7%. Escola concertada 31,3%.

Dades del districte Horta-Guinardó

 • Escola pública. P-3: 658 alumnes escolaritzats, 32 vacants.  1r ESO: 500 alumnes escolaritzats, 10 vacants.
 • Escola concertada. P-3 : 687 alumnes escolaritzats, 63 vacants. 1r ESO : 1.008 alumnes escolaritzats, 42 vacants.
 • De les 137 sol·licituds amb plaça d’ofici, han estat assignats 110 a la pública i 27 a la concertada.
 • Places vacants: escola pública: 211, concertada 1.076.
 • El 92,3 % de les sol·licituds entren en la primera opció i el 98,9 en alguna de les opcions demanades.
 • Obres d’estiu 2018 a Horta: Escola Mare Nostrum: Millores al Pati i tendals.
 • Demanda de participació dels centres del districte Horta-Guinardo en programes educatius: 22 centres. Dels 119 programes demanats s’han assignat 66.
 • Educació inclusiva: s’incorpora 1 centre d’educació especial més a Horta-Guinardó, per donar suport a la inclusió en els centres ordinaris. Seran un total de 5 CEE al districte.

Podeu consultar la resta de dades en aquest document: Presentació de diapositives de les dades facilitades en el Consell Escolar d’Inici de curs 2018-2019

Dades de l’Ajuntament de Barcelona Preinscripció i matrícula del curs 2018-2019 de les Escoles bressol

 • Total d’escoles Bressol a la ciutat: 100, 14 de les quals a Horta-Guinardó.
 • Oferta de places de preinscripció a les escoles bressol a Horta-Guinardó 587 places d’un total de 4.100 infants del cens.
 • Preinscripció al districte Horta-Guinardó: oferta de 587 places, assignades 584 places.
 • Infants a Horta-Guinardó de 0-2 anys (padró gener 2018) :  4.100, per tant l’oferta de places ha estat del 14,3%.
 • Tenim 14 escoles bressol amb 1.131 alumnes, s’atén per tant al 27,6% de la població en edat d’escola bressol.
 • El nostre districte és el que té més oferta de places respecte a les dades de població infantil 0-2 anys, 14,3%. Tot i així només s’ha atès el 65% de la demanda (587 places) en la preinscripció d’un total de 903 places demandades. Comparant amb el curs passat (264 places 32%) les places no ateses (319 places, 35%) han augmentat.
 • Nombre de sol·licituds validades per la Comissió de Garanties d’Admissió com a NEE al nostre districte: 25 alumnes.
 • Al districte tenim un 9,3% famílies nombroses i un 3,2% famílies monoparentals. Tenim sol·licituds de 4 famílies amb renda mínima d’inserció, un 0,4% del total.

Podeu consultar la resta de dades en aquest document: Informe campanya de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019 de les Escoles bressol de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona

Comments are closed.