Entrades

FAPAC: anàlisi i valoració preinscripció 2018

En un post recent publicàvem en aquest blog les dades oficials facilitades pel Consorci d’Educació de Barcelona relatives a la preinscripció escolar per al curs 2018-2019 per a les etapes educatives obligatòries.

Avui volem informar que la FaPac ha publicat la seva valoració del procés de preinscripció escolar denunciant la manca de planificació del Departament d’Ensenyament per donar una reposta a la petició de places públiques per part de les famílies i mostra el seu convenciment que beneficia l’escola privada concertada per sobre de l’escola pública. Aquest és un breu resum de les xifres i dades que ha facilitat.

  • En l’oferta inicial de P3, respecte al nombre de matriculats el curs anterior, el departament va preveure 86 grups públics menys per al proper curs, mentre en va oferir 26 més a la concertada. Aquest fet ha obligat a crear “de forma improvisada” 84 grups més. En canvi, a la concertada, finalment, en van sobrar 29.
  • La planificació de la preinscripció als grups de 1r de l’ESO no ha estat millor, ja que el Govern va preveure 17 grups menys a la pública i va mantenir, en canvi, una xifra estable a la concertada, cosa que ha ocasionat que s’hagin ofert 53 grups més al sistema concertat, mentre n’han faltat a la pública. “Però el que és més preocupant -diuen- és que el curs 2019-2020 i 2020-2021 hi mancaran en la planificació 39 grups i 145 grups, respectivament!”, atesa la pujada demogràfica dels escolars de secundària.

Com a conseqüència de l’anterior la FaPac afirma:

  • El departament d’Ensenyament any rere any, continua reduint grups públics de P3 i creant places de 1er de la ESO molt per sota de la demanda de les famílies.
  • Per donar resposta a la demanda de mės escoles públiques de les famílies, el departament augmenta la ràtio legalment establerta, la creació de grups-bolet i el desplaçament de les famílies del seu barri o població.
  • Les famílies s’han vist obligades a acceptar opcions que no són les desitjades:  “forçant les famílies a acceptar una plaça concertada laica o religiosa per por a no poder escolaritzar els seus fills”.
  • Aquest període de preinscripció s’ha caracteritzat “per una manca de transparència intencionada per evitar que les famílies poguessin tenir la informació adequada, en temps i forma”.
  • Hi ha hagut un retard important en facilitar les xifres de preinscripció ja que en altres anys s’havien donat en dates anteriors. 

En definitiva, la FaPac conclou que l’estudi de les dades evidencia que la societat entén que l’educació pública és una eina de transformació social a la vegada que el departament d’Ensenyament fa una aposta ferma per consolidar el sistema educatiu privat. El nou conseller ha avançat que els concerts educatius s’han renovat enguany i que la retirada dels concerts, per exemple a les escoles que segreguen per sexe, haurà d’esperar. I de retruc, aconseguir una educació pública equirable a la mitjana europea, també haurà d’esperar si no ens proposem el contrari. 

 
D’altra banda, el nou conseller d’ensenyament (a partir de setembre, departament d’Educació)
ha creat bones expectatives amb les seves propostes de canviar el decret d’admissió d’alumnat per adequar-lo als requeriments del Síndic de Greuges i a considerar alternatives innovadores per ampliar el parc públic d’escoles davant la manca de solars a la ciutat de Barcelona.

Comments are closed.